Svetelnyradce.cz poradí s osvětlením domácnosti, kanceláře i provozovny
Správné osvětlení do interiéru je důležité. Šetří naše oči, je praktickým doplňkem, vytváří atmosféru ...
SOLODOOR - dveře Vertigo
Při výběru dveří dbáme na jejich funkčnost a bezpečnost. V současnosti se díky široké nabídce tvarů a ...
Bazény nové generace ALBISTONE G2
Společnost ALBIXON a.s. představuje produktovou novinku – bazény nové generace ALBISTONE G2. Jde o ...

Stavbou roku Jihomoravského kraje je pavilon P, bytový dům na Křídlovické i vinařství Gotberg

15. 4. 2010

Dne 14. 4. 2010 byly vyhlášeny pod patronací Jihomoravského kraje výsledky soutěže, jejímž odborným garantem bylo Jihomoravské společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a organizátorem kromě uvedené instituce i Veletrhy Brno, a.s. Ceny byly uděleny v šesti kategoriích. Kromě staveb, oceněných odbornou porotou, které byly dokončeny na území Jihomoravského kraje v roce 2009, byla udělena Cena časopisu Stavebnictví a oceněny byly rovněž studentské projekty.

V popředí pavilon P, v pozadí konstrukčně jedineční pavilon Z

Originální velikost  V popředí pavilon P, v pozadí konstrukčně jedineční pavilon Z

Foto: Aleš Sirný

V popředí pavilon P, v pozadí konstrukčně jedineční pavilon Z Délka pavilonu P je úctyhodných 214 metrů Elektrizace trati Šatov – Znojmo  (stavba viaduktu)

 

OCENĚNÉ STAVBY:

V kategorii
STAVBY OBČANSKÉ VYBAVENOSTI

I. místo   
Pavilon P
Přihlašovatel: VELETRHY BRNO, a.s.
Investor:         VELETRHY BRNO, a.s.
Zhotovitel:      Strabag, a.s.; Esox, spol. s r. o.
                         Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Projektant:      Arch.Design, s. r.o.

II. místo
Olympia Brno - Expanze, Etapa 4
Přihlašovatel: Arch. Design, s.r.o.
Investor:         Somerston Olympia Cz, s.r.o.
Zhotovitel:      Bovis Lend Lease, a.s.
Projektant:      Arch. Design, s. r.o.   

III. místo
Golf Brno - kongresový sál a wellness, Jinačovice
Přihlašovatel: Kaláb- stavební firma, spol. s r.o.
Investor:         Golf Brno, a.s.
Zhotovitel:       Kaláb- stavební firma, spol. s r.o.
Projektant:      1. Černopolní, s.r.o.- Ing. arch. Roman Mach

V kategorii
BYTOVÉ STAVBY

I. místo
Novostavba bytového domu Křídlovická - Brno
Přihlašovatel:    Komfort, a.s.
Investor:            Komfort, a.s.
Zhotovitel:         Komfort, a.s.
Projektant:         Doc. Ing. arch. T. Rusin, Ing. arch. Ivan Wahla

II. místo
Vila Astra - rodinný dům, Brno
Přihlašovatel:    Kaláb- stavební firma, spol. s r.o.
Investor:             nejmenován
Zhotovitel:          Kaláb- stavební firma, spol. s r.o.
Projektant:          Ing.arch. Radim Mikš

III. místo
Rodinný dům Kuřim 01
Přihlašovatel:    Knesl  Kynčl, s.r.o.
Investor:             Martin Michlíček
Zhotovitel:          Stav consult, s.r.o.
Projektant:         Jiří Knesl, Jakub Kynčl, Václav Štojdl /Knesl  Kynčl architekti

Čestné uznání:
Bytový a obchodní komplex Eden, Brno

Přihlašovatel:    ŽSD a.s.
Investor:            Eden Properity, spol. s r.o.
Zhotovitel:         Komfort, a.s.
Projektant:         Architektonická kancelář Burian Křivinka  

V kategorii
PRŮMYSLOVÉ STAVBY A TECHNOLOGICKÉ STAVBY


I. místo
Vinařství Gotberg, novostavba vinařského dvora, Popice
Přihlašovatel:    Kaláb- stavební firma, spol. s r.o.
Investor:            Gotberg, a.s.
Zhotovitel:         Kaláb- stavební firma, spol. s r.o.
Projektant:         B.A.Studio- Ing. arch. Martin Bukolský

II. místo
Univerzitní kampus Bohunice, stavba AVVA- žlutá etapa, fáze D
Přihlašovatel:    Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o
Investor:            Masarykova univerzita
Zhotovitel:         Sdružení firem:  Esox, s.r.o.
                           Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o
Projektant:         A PLUS                       

III. místo
Prodejní a servisní areál firmy Terramet Trade, s.r.o., Brno- Modřice
Přihlašovatel:    Terramet Trade, s.r.o.
Investor:            Terramet Trade, s.r.o.
Zhotovitel:         Přemysl Veselý, stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Projektant:         Atrea, spol. s r.o.


V kategorii

DOPRAVNÍ, INŽENÝRSKÉ A VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY


I. místo
Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje - část A
Přihlašovatel:    OHL ŽS, a.s.
Investor:             Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Zhotovitel:          OHL ŽS, a.s.
Projektant:          Aqua Procon s.r.o.

I. místo      
SO 4 - 19 - 01, most v km 99, 297, elektrizace trať. úseku Šatov - Znojmo, „Znojemský viadukt“
Přihlašovatel:    Firesta - Fišer, Rekonstrukce, stavby, a.s.   
Investor:            SŽDC s.o. Stavební správa Olomouc
Zhotovitel:         Firesta - Fišer, Rekonstrukce, stavby, a.s.  
Projektant:         SUDOP Brno, spol. s r.o.

II. místo   
II / 422 Svatobořice - Mistřín, I. Stavba
Přihlašovatel:    IMOS Brno, a.s.
Investor:            Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k.
Zhotovitel:         IMOS Brno, a.s.
Projektant:         Dopravoprojekt Brno, a.s.
III. místo
Silnice I/42, Brno, VMO, MÚK Hlinky - křižovatka U 4, brány  BVV
Přihlašovatel:     Skanska a.s.
Investor:              Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel:           Sdružení firem: Skanska a.s., OHL ŽS a.s.
Projektant:           Dopravoprojekt Brno, a.s.

V kategorii
REKONSTRUKCE STAVEB A OBJEKTŮ

I. místo      
VUT - Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně, Božetěchova - SO 312 rekonstrukce objektu „Zámeček“
Přihlašovatel:     Tucháček, spol. s r.o.
Investor:              VUT v Brně
Zhotovitel:           Tucháček, spol. s r.o.
Projektant:           Ateliér 2002 s.r.o.

II. místo
Rekonstrukce objektu Masarykova 16/ Květinářská 3, Brno
Přihlašovatel:    Magnum Etos, s.r.o.   
Investor:            Magnum Etos, s.r.o.                
Zhotovitel:         SAJ, spol. s r.o.
Projektant:         Ing. arch. Dušan Vostřejž

III. místo
Dostavba mateřské školy Jungmannova v Kuřimi
Přihlašovatel:     Město Kuřim  
Investor:             Město Kuřim  
Zhotovitel:          DOLP stavební společnost s.r.o.
Projektant:          TIPRO projekt s.r.o.        

V kategorii

EKOLOGICKÉ STAVBY


I. místo
Napojení obce Cetkovice na skupinový vodovod Velké Opatovice
Přihlašovatel:     VHS Brno, a.s.       
Investor:              Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí Boskovice
Zhotovitel:           VHS Brno, a.s.       
Projektant:           HAŠKA a.s.

II. místo
Kanalizace a ČOV Holasice
Přihlašovatel:       VHS Brno, a.s.
Investor:               Obec Holasice
Zhotovitel:            VHS Brno, a.s.
Projektant:            EC enviconsult, s.r.o., VHS Brno, a.s.

III. místo
Odbahnění rybníka Ivanovického a oprava objektů  
Přihlašovatel:      EKOSTAVBY Brno, a. s.
Investor:               Rybníkářství a.s.
Zhotovitel:            EKOSTAVBY Brno, a. s.
Projektant:            PROJEKTY VH STAVEB, Ing. Halaš

Cena časopisu Stavebnictví
Novostavba rodinného domu - dřevostavba v pasivním standardu
Přihlašovatel:    Ponti Prefab s.r.o.  
Investor:            Josef Urbášek
Zhotovitel:         Ponti Prefab s.r.o.  
Projektant:         Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, PhD.

STUDENTSKÉ PROJEKTY - STAVEBNÍ FAKULTA:

Kategorie - Stavby občanské vybavensti
I. pořadí
František Bílek                        
Základní škola Nový Lískovec, Brno, (ročníkový projekt)
II. pořadí
Filip Rejda
Polyfunkční dům Brno Kopečná (ročníkový projekt)

Kategorie - Průmyslové stavby a technologické stavby
I. pořadí
David  Korsa
Autosalon VW Group, Brno- Rokytová  (ročníkový projekt)

Kategorie - Architektura pro ekologii
I. pořadí
Ondřej Starý
BIO - Energocentrum Popice  (ročníkový projekt)

Kategorie - Pozemní stavby a rekonstrukce objektů
II. pořadí
Jiří Grossmann
Rezidence Jezeřany (ročníkový projekt)

STUDENTSKÉ PROJEKTY - FAKULTA ARCHITEKTURY:

Kategorie - Stavby občanské vybavenosti a bytové stavby
I. pořadí
Petr Juráň
Smart Galery, veřejná stavba s výstavní síní a kavárnou, Brno - jižní centrum (ateliérová práce zimního semestru)
II. pořadí
Vratislav Zíka
Dům na hradbách, zástavba proluky na ulici Novobranská, Brno (ročníkový projekt)
III. pořadí
Anna Frgálová
Dům na hradbách, polyfunkční městský dům, proluka na ulici Novobranská, Brno (ročníkový projekt)


Kategorie - Průmyslové a technologické stavby
I. pořadí
Pavla Wolfová
Ekofarma v oblasti Santov, Beskydy, ekologická farma pro ovce a kozy (ateliérový ročníkový projekt)
II. pořadí
Jana Kilianová
Biofarma Brno - Chrlice (semestrální ateliérový projekt)
III. pořadí
Eva Dvořáková
Ekofarma Brno - Chrlice (ročníkový projekt)

 

Autor:  Petr Zázvorka  


 
[ 4pohledy ]

Tipy pro vaše bydlení
Inspirujte se při vybavení vašeho domova a zahrady.
NaseInfo.cz - Dům, byt, zahrada

Nábytek a podlahy
Náměty pro výběr nábytku apodlahy na jednom místě. 
NaseInfo.cz – NábytekNaseInfo.cz - Podlahy
Vybíráte podlahu?
Najděte výhody vinylových podlah a PVC podlah. Ve Vašem interiéru budou vynikat plovoucí podlahy
.
[ katalog ] obory | produkty | značky | firmy

Informační portál mapující oblast stavebnictví, architektury, designu a bydlení. Pokrývá aktuální zpravodajství, publicistiku, fotodokumentaci i konkrétní praxi a poradenství podle motta: "Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, někdo užívá, ale všichni s nimi žijeme!" Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
2017 © 4stav.cz | Provozovatel: Dobrá Věc s.r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.