Dřevěná malovaná kolíbka
Také byste si rádi pořídili do domácnosti nějaký originální kousek nábytku, ale nejste si jistí, jak ...
Vinylová krytina mFLOR - kolekce GRAND Country Willow - dekor Middleham
Zatímco dílce klasických vinylových kolekcí bývají konstruovány v délce kolem jednoho až jednoho a ...
Petr Machoň, ředitel marketingu značky RAKO
Na keramickém designu je podstatná jeho funkčnost a přímý kontakt s uživatelem. Keramika nás ...

Nízkoenergetická dřevostavba pro Informační a vzdělávací centrum

4. 2. 2009

Dům stromů v Průhonicích s celoročním provozem je navržen jako vzdělávací, poradenské a informační centrum v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a poznávání přírody regionu, s administrativně technickým a sociálním zázemím.

Dům stromu - budova Informačního a vzdělávacího centra EVVO, vizualizace

Originální velikost  Dům stromu - budova Informačního a vzdělávacího centra EVVO, vizualizace

Zdroj:  časopis Stavebnictví

Dům stromu - jihozápadní pohled Dům stromu - budova Informačního a vzdělávacího centra EVVO, vizualizace Dům stromu - letecký pohled na budovu

 

Stavba je koncepčně řešena jako úsporná moderní dřevostavba s nízkou energetickou náročností. Cílem bylo zajistit relativní energetickou soběstačnost nemovitosti s využitím obnovitelných zdrojů energie. Konstrukce budovy a její technologické vybavení bude bezvýhradně přátelská k životnímu prostředí, se záměrem  minimalizovat ekologickou stopu.

Jednotlivé konstrukční komponenty stavby se zároveň programově a demonstračně stávají výstavními exponáty, součástí výstavy trvale udržitelného stavění jako příkladu pro výuku i k následování ve stavební praxi.

Urbanistické řešení
Kompaktní stavba je situována do areálu zahrady mimo obec, do prostředí vzrostlé zeleně. Je navržena ve středu mýtiny tak, aby byly minimalizovány nároky na přemístění vzrostlých stromů - cypřišků. Svým pojetím vegetačních fasád a extenzivní zelené střechy se dobře začlení do kontextu místa a okolní vzrostlé zeleně.

Dům stromů je svojí hlavní osou orientován ideálně z hlediska solárních zisků ve směru sever/jih, tak aby byla maximální osluněná plocha zahrady v návaznosti na předloženou dřevěnou terasu využita pro účely relaxace návštěvníků a potřebám výuky. Zároveň je tak vyhověno podmínce dosažení maximálních solárních zisků v prostorách přednáškových místností a pobytových prostorách personálu z jihu a západu. Maximálně uzavřená severní fasáda domu bude plnit roli hlavního nástupního průčelí.

Architektonické a výtvarné řešení
Návrh Informačního a vzdělávacího centra EVVO (Enviromentálního vzdělávání, výroby a osvěty) v řezu symbolizuje strukturou tvar vzrostlého stromu. Citlivý a progresivní způsob založení stavby na demontovatelných pilotách je odkazem na sepětí s kořeny zakotvenými v půdě. Dům stromů vyrůstá z dřevěné platformy terasy a je doplněn přírodní vodní plochou ve dvou hladinách, tak jak reaguje osazení domu na morfologii terénu.

Kmenem stromu je krytá pasáž jako víceúčelový vnější prostor se sloupořadím z kmenů rozličných dřevin, nepravidelně rozmístěnými ukázkami různých druhů stromů většinou nesoucími ozeleněnou terasu a vrchní stavbu domu, zahrnující rovněž vstupní partie. Nosné kmeny kromě statické funkce doplňují paletu typů dřevin. Pomyslnou korunou stromu jsou proloženy platformy podlaží z masivních hladkých desek z vrstveného dřeva, vynesené nepravidelně rozmístěnými sloupy skeletu, které tvoří nahrubo opracované „mrtvé” stromy s větvemi pokrytými kůrou.

Opláštění koruny představují transparentní pásová okna s parapety a římsami pokrytými vegetačními pásy extenzivně pěstované živé zeleně. Střecha - vrchol koruny - je pokryta vegetačním souvrstvím s intenzivně pěstovanou zelenou výsadbou keřovitých rostlin a menších stromků. Plazivé a popínavé části vegetace postupně přerostou římsu střechy a budou padat dolů po fasádách.

Dispoziční a provozní řešení
Dispoziční řešení zohledňuje klasické požadavky na navrhování dispozic energeticky úsporných a pasivních domů. Důraz je kladen na účelné a funkční využití doslova každého metru čtverečního plochy a jeho zapojení do systému výuky a expozic.


Základní údaje o stavbě
Název stavby: Informační a vzdělávací centrum EVVO - Dům stromů
Místo stavby: Areál dendrologické zahrady Průhonice
Objednatel: Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i
Architektonický návrh: akad. arch. Aleš Brotánek, Ing. arch. Josef Smola
Odpovědný projektant: Ing. arch. Josef Smola, Projektový a inženýrský ateliér

Zpracováno na základě podkladů Josefa Smoly

 

Autor:  Milan Kunčák  

Zdroj:  časopis Stavebnictví  


 

[ reklama ]

   [ katalog firem a produktů ]

Václav Pospíšil

Výrobky z plastu a betonu.

BIM Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej vchodových bezpečnostních dveří, skleněných stěn, otočných a ...

ROTRADE - Ing. Jozef Rosina

Vodoměry pro byty, domy, průmysl a výrobky pro vodárenské účely a jejich ...

Slovenská technická univerzita ...

Vzdělávání, vědecká, umělecká aprojektová činnost v oblasti architektury, ...

[ 4pohledy ]

Tipy pro vaše bydlení
Inspirujte se při vybavení vašeho domova a zahrady.
NaseInfo.cz - Dům, byt, zahrada

Nábytek a podlahy
Náměty pro výběr nábytku a podlahy na jednom místě.
NaseInfo.cz – Nábytek, NaseInfo.cz - Podlahy

Propojení interiéru a exteriéru budov
Špičkové PVC systémy pro plastová okna a dveře a stavební systémy (parapety, venkovní obklady a terasy z unikátního kompozitního materiálu Twinson) umožní splnit vaše sny o bydlení.
Vybíráte podlahu?
Najděte výhody vinylových podlah a PVC podlah. Ve Vašem interiéru budou vynikat plovoucí podlahy
.

Informační portál mapující oblast stavebnictví, architektury, designu a bydlení. Pokrývá aktuální zpravodajství, publicistiku, fotodokumentaci i konkrétní praxi a poradenství podle motta: "Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, někdo užívá, ale všichni s nimi žijeme!" Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
2015 © 4stav.cz | Webmaster: ORAX, s.r.o.,  EXPOCOMP, spol. s r.o.