Svetelnyradce.cz poradí s osvětlením domácnosti, kanceláře i provozovny
Správné osvětlení do interiéru je důležité. Šetří naše oči, je praktickým doplňkem, vytváří atmosféru ...
SOLODOOR - dveře Vertigo
Při výběru dveří dbáme na jejich funkčnost a bezpečnost. V současnosti se díky široké nabídce tvarů a ...
Bazény nové generace ALBISTONE G2
Společnost ALBIXON a.s. představuje produktovou novinku – bazény nové generace ALBISTONE G2. Jde o ...

Hotel nad pražskou historií + VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

15. 12. 2008

Prestižní ocenění Stavba roku 2007 získaly i nově rekonstruované domy v ulici Nebovidská a Karmelitská. Areál byl s ohledem na historii domů šetrně přestaven na Mandarin Oriental Hotel Praha a stal se součástí Pražské památkové rezervace.

 fotogalerie 
 
 virtuální prohlídka 
Hotel Karmelitská - areál Mandarin Oriental Hotel Praha na Malé Straně

Originální velikost  Hotel Karmelitská - areál Mandarin Oriental Hotel Praha na Malé Straně

Foto: Tomáš Malý

Hotel Karmelitská - areál Mandarin Oriental Hotel Praha na Malé Straně Hotel Karmelitská - celkový pohled na hlavní plochu před zahájením archeologického výzkumu Hotel Karmelitská - odpovídající část Malé Strany na papírovém modelu Hotel Karmelitská - terasa hotelu s výhledem na Pražský hrad Hotel Karmelitská - interiér prezidentského apartmá v hotelu Hotel Karmelitská - současný stav prezentace objevených reliktů kostela Hotel Karmelitská - vinárna v podzemí se zachovanou původní studnou

 

Původně stála na místě dnešního hotelu feudální osada Nebovidy. V následujících staletích vyrostl kostel a klášter. Kostel dlouhou dobu sloužil jako sklad, poštovní úřad, kasárna četnictva a nakonec jako Státní úřední archiv. V roce 1880 byly domy přestavěny pro potřeby tiskárny. Posledních úprav se areál dočkal před padesáti lety. Tyto necitlivé přístavby a vestavby znehodnotily původní architektonickou hodnotu stavby.

Urbanistické řešení stavby je dáno současnou strukturou Malé Strany. Z prostoru dvora byly odstraněny průmyslové přístavby a vnitřní vestavby. Byl obnoven prostor rajského dvora, jeho dvě strany byly uzavřeny vloženým severním a západním křídlem nové přístavby. Pro hlavní vstup do areálu hotelu je použita původní brána v barokní zdi na nároží ulic Nebovidské a Harantovy. Místo vstupu do hotelu navazuje na malebné malostranské ulice a náměstí.

Autenticita historických budov je zachována v maximální míře. Přístavba je navržena s jasným výtvarným odlišením současných prvků a materiálů od historických budov. Nová fasáda má jednoduché členění s velkými okny. Je navržena ve stejné barvě omítky jako historické budovy. Střecha hotelových křídel je rovná, se zvýšenou atikou s římsou.

Hotelový komplex postupně vznikal od února 2004 do července 2006. V hotelu je po dokončení stavby 99 pokojů s provozním zázemím a službami pro hosty. Pro přestavbu areálu byl zvolen přijatelný kompromis, u nových prvků byl předpokládán soudobý výraz. U historických fasád byly ponechány stopy různých fází přestaveb. Celý komplex budov je zapsán v Ústředním seznamu památek jako kulturní památka, která je součástí Pražské památkové rezervace. Stavba byla oceněna jako vítěz soutěže Stavba roku 2007.

Zajímavé detaily stavby
Kamenné podlahy: světle šedý kámen v křížové chodbě pochází ze Slovinska a byl dříve používán v oficiálních budovách monarchie. Kámen v ostatních chodbách je světle okrový a pochází z Bulharska. Cihelná dlažba ve vinném sklepě a v bývalé lodi kostela je ručně vyráběna, je napuštěna včelím voskem a vyrábí se v Nebuželích u Mělníka.

Dřevěné podlahy: v hotelových pokojích ve 4. NP směrem do Hellichovy ulice jsou dochované parkety, vídeňské čtverce. Ve 3. NP se ve dvou pokojích směrem do ulice Nebovidské dochovaly široké parkety. Obojí byly repasované, vzor širokých parket sloužil jako podklad pro nové parkety v ostatních hotelových pokojích. Ve 3. NP směrem do Hellichovy ulice se dochovala původní fošnová podlaha.

Tunel: dům č. p. 387 je propojen s ostatními domy tunelem. Bylo velmi obtížné najít jeho trasu, vyhnout se kořenům stávajícího kaštanu a nepoškodit je, zachovat bez porušení i vrstvu podloží, kde jsou pravděpodobně dochovány hroby. Proto byla část tunelu pod vstupním nádvořím hloubena a část u objektu A za venkovním schodištěm ražena. V rámci těchto prací byl prováděn archeologický výzkum.

Nález kostela: nález gotického zdiva včetně rohových pilířků je patrný pod skleněnou podlahou. Tento prostor má samostatný okruh úpravy vzduchu pro zachování původního klimatu, aby nedošlo k porušení gotického zdiva. Spojení dvou částí domu zajišťuje most - lehká ocelová konstrukce.

Unikátní krov: krov z obloukových lomených segmentů krytých rákosem je zachován nad dvorním křídlem budovy.
Křížová chodba: velice cenným historickým prostorem je původní barokní křížová chodba ve 2. NP. Na jejím konci bylo nutné vytvořit pro účely hotelu nové schodiště.

Členění pilířů: na venkovní straně pilířů křížové chodby bylo odkryto jejich původní členění a barevnost z doby, kdy tato část domu byla dvorní fasádou. Omítka zapuštěných negativních kazet je probarvená sazemi. Nové křídlo domu s hotelovými pokoji je odděleno od této fasády vloženou dvoranou s horním osvětlením. Dvoranu od pokojů odděluje skleněná stěna.

Návaznost na původní kostel: nové západní křídlo domu je rovněž odsazeno od fasády Muzea české hudby. Je zde vytvořen prostor přes dvě podlaží s galerií, z níž jsou přístupné pokoje. Pilastry na stěně muzea jsou pozůstatkem vstupu do kostela z prostoru rajského dvora. Tato stěna v interiéru má barvu venkovní fasády muzea.

Velký a malý sál: dalšími významnými prostory 2. NP jsou dva sály, které navazují na křížovou chodbu. Velký sál sloužil jako refektář - jídelna kláštera, malý sál sloužil jako kapitulní síň - místo, kde se scházeli představení kláštera. Ve velkém sále byla v roce 1923 provedena kubistická úprava rozšíření ostění oken vzhledem k provozu tiskárny.

Změna výšky stropu: chodba v 5. NP byla stavebně upravena při přestavbě domu v roce 1923. V původní chodbě přes dvě podlaží s bazilikálním bočním osvětlením byla v tomto období změněna výška stropu a dům byl směrem do dvora zvýšen o jedno podlaží. Proto pilastry, které jsou dochované v chodbě, mají neúměrnou velikost hlavic s římsami vzhledem k výšce místnosti. Jejich rozměr odpovídá původní výšce chodby.

Gotický dům: nejstarší část domu je dnešní jídelna zaměstnanců, prostor s křížovou klenbou. Jedná se o tzv. dům „Věže“, který byl jedním z prvních malostranských „paláců“ a patřil rodu Pernštejnů.

Renesanční malby: ve 2. NP renesančního křídla, v pokoji s okny do vstupního dvora, jsou pod omítkou zachovány malby z období renesance, představující krajinu s antickými sloupy. Návrh na restaurování byl zamítnut.

Malované renesanční římsy: jsou zachovány ve všech místnostech 2. NP s okny do Nebovidské (pod omítkami).
Erb: dokladem toho, že jedním z majitelů domu č. p. 387 (1830-1918) byl Erwein Nostitz (1830-1918), je dochovaný erb v jednom z výklenků ohradní zdi.

Božanovský pískovec: kámen dlažby rajského dvora, vstupní fasády a opěrných stěn ve vstupním nádvoří je božanovský pískovec z Broumovského výběžku. Kámen se historicky používal v Praze, protože lom byl v majetku Břevnovského kláštera.
Žulová dlažba: dlažba vstupního dvora měla být původně z okrové „Řevnické“ dlažby (kočičí hlavy). Vzhledem k nedostatku tohoto materiálu byla nahrazena kostkami z okrové žuly a šedými kostkami po obvodu dvora.

Základní údaje o stavbě
Název stavby: Hotel Karmelitská - Mandarin Oriental Hotel Praha Rekonstrukce a přístavba domu Nebovidská č. p. 459 a Karmelitská č. p. 387 Praha 1 - Malá Strana
Investor: Karmelitská hotel s.r.o.
Provozovatel: Mandarin Oriental Hotels
Autoři celkového řešení: Ing. arch. Petr Brzobohatý, Ing. arch. Martin Feistner, Ing. arch. Jiří Hůrka, Ing. arch. Vítězslava Rothbauerová, Atelier Dům a Město - sdružení architektů
Projekt pro realizaci stavby: AED PROJECT, a.s. Ing. Zbyněk Ransdorf, Ing. Ivo Karlický
Projekt interiéru: KCA International Londýn, Sporer Plus Stuttgart, CM Design, Deckelmann
Generální dodavatel: Metrostav a.s., divize 9
Realizace: 02/2004-07/2006

Zpracováno na základě podkladů Ing. arch. Vítězslavy Rothbauerové a Ing. arch Jiřího Hůrky.

 

Autor:  Jan Táborský  

Zdroj:  časopis Stavebnictví


 
[ 4pohledy ]

Tipy pro vaše bydlení
Inspirujte se při vybavení vašeho domova a zahrady.
NaseInfo.cz - Dům, byt, zahrada

Nábytek a podlahy
Náměty pro výběr nábytku apodlahy na jednom místě. 
NaseInfo.cz – NábytekNaseInfo.cz - Podlahy
Vybíráte podlahu?
Najděte výhody vinylových podlah a PVC podlah. Ve Vašem interiéru budou vynikat plovoucí podlahy
.
[ katalog ] obory | produkty | značky | firmy

Informační portál mapující oblast stavebnictví, architektury, designu a bydlení. Pokrývá aktuální zpravodajství, publicistiku, fotodokumentaci i konkrétní praxi a poradenství podle motta: "Stavby někdo navrhuje, někdo realizuje, někdo užívá, ale všichni s nimi žijeme!" Součástí portálu je katalog firem a jejich produktů a služeb.
Publikování nebo šíření obsahu serveru nebo jakékoliv části zveřejněného materiálu jakoukoliv formou je bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázáno.
2017 © 4stav.cz | Provozovatel: Dobrá Věc s.r.o. | Webmaster: ORAX, s.r.o.